2022

Orleans Jonge(379km) 23/07/22

Aantal duiven:531
Aantal duiven mee: 15

Prijzen(12/15): 7-10-14-60-67-82-99-134-191-211-226-227

Orleans Jaarse(379km) 23/07/22

Aantal duiven:319
Aantal duiven mee: 8

Prijzen(6/8): 18-35-51-53-101-156

Orleans Oude(379km) 23/07/22

Aantal duiven:359
Aantal duiven mee: 14

Prijzen(12/14):15-26-49-68-68-71-95-118-124-131-151-179

Clermont Jonge(216km) 09/07/22

Aantal duiven:842
Aantal duiven mee: 27

Prijzen(18/27): 33-116-116-119-132-163-167-187-189-199-203-264-270-309-319-392-404

Fontenay Jonge(343km) 09/07/22

Aantal duiven:628
Aantal duiven mee: 4

Prijzen(4/4): 41-58-301-302

Gueret Oude(570km) 09/07/22

Aantal duiven:280
Aantal duiven mee: 2

Prijzen(2/2): 37-42

Chateauroux Oude(502km) 01/07/22

Aantal duiven:495
Aantal duiven mee: 2

Prijzen(2/2): 22-144

Fontenay Jonge(343km) 01/07/22

Aantal duiven:487
Aantal duiven mee: 18

Prijzen(8/18): 15-34-37-55-83-129-167-224

Clermont Jonge(216km) 01/07/22

Aantal duiven:699
Aantal duiven mee: 15

Prijzen(11/15): 34-41-89-111-115-161-164-174-215-265-271

Fontenay Jonge(343km) 26/06/22

Aantal duiven:204
Aantal duiven mee: 15

Prijzen(12/15): 4-10-11-18-20-22-29-36-51-60-68-74

Issoudun Jaarse(483km) 26/06/22

Aantal duiven:497
Aantal duiven mee: 4

Prijzen(1/4): 6

Argenton Oude(528km) 18/06/22

Aantal duiven:382
Aantal duiven mee: 3

Prijzen(2/3): 8-32

Clermont Jonge(216km) 18/06/22

Aantal duiven:591
Aantal duiven mee: 36

Prijzen(26/36): 10-11-21-24-27-28-33-39-40-67-72-79-93-103-104-105-112-113-133-152-217-221-232-275-286-289

Bourges Oude(465km) 28/05/22

Aantal duiven:1112
Aantal duiven mee: 6

Prijzen(5/6): 32-111-135-358-445

Bourges Jaarse(465km) 28/05/22

Aantal duiven:614
Aantal duiven mee: 7

Prijzen(4/7): 52-130-197-304

Arras Jonge (131km) 28/05/22

Aantal duiven:623
Aantal duiven mee: 38

Prijzen(25/38): 9-14-17-56-73-122-125-127-129-147-149-150-154-157-159-168-181-183-185-191-212-291-308

Vierzon Oude (379km) 22/05/22

Aantal duiven:953
Aantal duiven mee: 17

Prijzen(8/17): 6-24-26-57-121-261-367-393

Vierzon Jaarse (379km) 22/05/22

Aantal duiven:471
Aantal duiven mee: 11

Prijzen(7/11): 5-19-21-110-142-153-193

Orleans Oude (379km) 14/05/22

Aantal duiven:1543 
Aantal duiven mee: 23

Prijzen(16/23): 28-51-52-110-115-139-196-197-198-257-289-379-415-517-576-694

Orleans Jaarse (379km) 14/05/22

Aantal duiven:709
Aantal duiven mee: 15

Prijzen(12/15): 15-54-63-91-92-117-154-202-226-297-311-353

Clermont Oude (216km) 07/05/22

Aantal duiven: 1128
Aantal duiven mee: 12

Prijzen(10/12): 24-51-52-121-174-241-276-340-459-551

Clermont Jaarse (216km) 07/05/22

Aantal duiven: 702
Aantal duiven mee: 8

Prijzen(6/8): 16-32-77-172-278-328

Fontenay Jaarse (343km) 07/05/22

Aantal duiven: 256
Aantal duiven mee: 7

Prijzen(4/7): 17-45-58-82

Fontenay oude (343km) 07/05/22

Aantal duiven: 804
Aantal duiven mee: 11

Prijzen(6/11): 49-139-148-225-293-339

Clermont Oude (216km) 30/04/22

Aantal duiven: 1417
Aantal duiven mee: 23

Prijzen(20/23): 28-32-51-92-98-142-169-210-218-221-231-257-299-320-472-522-624-642-646-647

Clermont Jaarse (216km) 30/04/22

Aantal duiven: 748
Aantal duiven mee: 15

Prijzen(13/15): 14-46-77-91-120-125-132-145-173-283-340-343-344

Clermont Oude (216km) 23/04/22

Aantal duiven: 833
Aantal duiven mee: 21

Prijzen(15/21): 10-21-29-56-101-106-111-142-150-182-221-266-276-335-405

Clermont Jaarse (216km) 23/04/22

Aantal duiven: 333
Aantal duiven mee: 14

Prijzen(11/14): 9-11-47-50-51-58-71-81-100-151-164

Arras Oude (131km) 16/04/22

Aantal duiven: 1640
Aantal duiven mee: 22

Prijzen(12/22): 51-95-131-151-240-368-420-425-546-692-698-772

Arras Jaarse (131km) 16/04/22

Aantal duiven: 956
Aantal duiven mee: 15

Prijzen(8/15): 56-87-141-216-242-381-385-425-475

Rumes Oude (72km) 26/03/22

Aantal duiven: 609
Aantal duiven mee: 23

Prijzen(16/23): 1-18-41-47-48-75-76-119-160-183-194-239-250-260-282-293

Rumes Jaarse (72km) 26/03/22

Aantal duiven: 390
Aantal duiven mee: 16

Prijzen(12/16): 1-26-32-33-48-49-74-101-111-144-157-171